27/10/2016 - Đăng bởi: Admin - 1 bình luận

Ngành dệt may Việt Nam chuẩn bị cho TPP (phần II)

Xem thêm

27/10/2016 - Đăng bởi: Admin - 2 bình luận

Năm 2015: Cơ hội mới cho ngành dệt may

Năm 2014 là một năm thắng lợi của ngành dệt may Việt Nam. Với nỗ lực trong việc định hướng chiến lược sản xuất, toàn ngành đã đạt kim ngạch xuất khẩu 24,5 tỷ USD, tăng trên 19% so với năm 2013- là mức tăng lớn nhất trong 3 năm qua.

Xem thêm