Dây chun làm khẩu trang y tế

Liên hệ

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dây chun khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn. Kích thước sản phẩm tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách khàng (3mm, 2,5mm, 3,2mm...)

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dây chun khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn.

Kích thước sản phẩm tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách khàng (3mm, 2,5mm, 3,2mm...)